תחומי עיסוק

"צווארון לבן", פשיעה כלכלית והלבנת הון
מסים
הגבלים עסקיים
תכנון ובניה, רישוי עסקים ורשויות מקומיות
רגולציה
משפט פלילי
משפט חוקתי ומנהלי
משפט אזרחי
משפט צבאי
דין משמעתי

DSC_7018